Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim

     Druki dostępne na stronie nie są wzorami obowiązującymi, a stanowią jedynie formularze informacyjne, zawierające zakres informacji i danych niezbędnych organowi nadzoru budowlanego do przeprowadzenia postępowania wynikającego z przepisów Prawa budowlanego.

    Dostarczenie wypełnionych w/w druków do tut. organu w formie zaproponowanej w w/w dokumentach przyczyni się do usprawnienia procesu przeprowadzenia właściwej procedury administracyjnej w poszczególnych sprawach.

 

UMIESZCZONE WZORY DRUKÓW DOKUMENTÓW MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY I POMOCNICZY

WZORY DRUKÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 19.09.2020 r.:

 

1._WZÓR_1_NOWY_od_19.09.2020._Zawiadomienie_o_rozpoczęciu_DO_BIP
Szczegóły pliku
Nazwa: 1._WZÓR_1_NOWY_od_19.09.2020._Zawiadomienie_o_rozpoczęciu_DO_BIP.doc
Opis: WZÓR 1 NOWY od 19.09.2020. Zawiadomienie o rozpoczęciu
Utworzono: 2020-11-30 23:51:18
Data dodania: 2020-12-04 12:26:15
Autor pliku: Brak Autora
Wprowadził/a: Blonka Dorota
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc

2._WZÓR_2_NOWY_od_19.09.2020._Zawiadomienie_o_zakończeniu_robót_DO_BIP
Szczegóły pliku
Nazwa: 2._WZÓR_2_NOWY_od_19.09.2020._Zawiadomienie_o_zakończeniu_robót_DO_BIP.doc
Opis: WZÓR NOWY od 19.09.2020. Zawiadomienie o zakończeniu robót
Utworzono: 2020-11-30 23:50:19
Data dodania: 2020-12-04 12:26:15
Autor pliku: Brak Autora
Wprowadził/a: Blonka Dorota
Rozmiar pliku: 0.17 MB
Rozszerzenie pliku: doc

3._WZÓR_3_NOWY_od_19.09.2020._Wniosek_o_wydanie_pozwolenia_na_użytkowanie_DO_BIP
Szczegóły pliku
Nazwa: 3._WZÓR_3_NOWY_od_19.09.2020._Wniosek_o_wydanie_pozwolenia_na_użytkowanie_DO_BIP.doc
Opis: WZÓR 3 NOWY od 19.09.2020. Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie
Utworzono: 2020-11-30 23:59:37
Data dodania: 2020-12-04 12:26:15
Autor pliku: Brak Autora
Wprowadził/a: Blonka Dorota
Rozmiar pliku: 0.06 MB
Rozszerzenie pliku: doc

4._WZÓR_4_NOWY_od_19.09.2020._Wniosek_o_wszczęcie_uproszczonego_postępowania_legalizacyjnego_DO_BIP
Szczegóły pliku
Nazwa: 4._WZÓR_4_NOWY_od_19.09.2020._Wniosek_o_wszczęcie_uproszczonego_postępowania_legalizacyjnego_DO_BIP.doc
Opis: WZÓR 4 NOWY od 19.09.2020 Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego
Utworzono: 2020-11-30 00:03:15
Data dodania: 2020-12-04 12:26:16
Autor pliku: Brak Autora
Wprowadził/a: Blonka Dorota
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc

5._WZÓR_5_NOWY_od_19.09.2020._Oświadczenie_projektanta_DO_BIP
Szczegóły pliku
Nazwa: 5._WZÓR_5_NOWY_od_19.09.2020._Oświadczenie_projektanta_DO_BIP.doc
Opis: WZÓR 5 NOWY od 19.09.2020. Oświadczenie projektanta
Utworzono: 2020-11-30 00:06:13
Data dodania: 2020-12-04 12:26:17
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blonka Dorota
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc

6._WZÓR_6_NOWY_od_19.09.2020._Oświadczenie_projektnta_sprawdzającego_DO_BIP
Szczegóły pliku
Nazwa: 6._WZÓR_6_NOWY_od_19.09.2020._Oświadczenie_projektanta_sprawdzającego_DO_BIP.doc
Opis: WZÓR 6 NOWY od 19.09.2020 Oświadczenie projektanta sprawdzającego
Utworzono: 2020-11-30 00:10:38
Data dodania: 2020-12-04 12:26:19
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blonka Dorota
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc

7._WZÓR_7_NOWY_od_19.09.2020.informacja_wskazująca_kierownika_budowy_i_inspektora_nadzoru_inwestorskiego_DO_BIP
Szczegóły pliku
Nazwa: 7._WZÓR_7_NOWY_od_19.09.2020.informacja_wskazująca_kierownika_budowy_i_inspektora_nadzoru_inwestorskiego_DO_BIP.doc
Opis: WZÓR 7 NOWY od 19.09.2020.informacja wskazująca kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
Utworzono: 2020-11-30 00:16:02
Data dodania: 2020-12-04 12:26:20
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blonka Dorota
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 

 

ARCHIWALNE WZORY DRUKÓW (do 18.09.2020 r.) :

 

Rozpoczęcie robót

Zakończenie robót

Pozwolenie na użytkowanie

Inne druki