Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim

     Druki dostępne na stronie nie są wzorami obowiązującymi, a stanowią jedynie formularze informacyjne, zawierające zakres informacji i danych niezbędnych organowi nadzoru budowlanego do przeprowadzenia postępowania wynikającego z przepisów Prawa budowlanego.

    Dostarczenie wypełnionych w/w druków do tut. organu w formie zaproponowanej w w/w dokumentach przyczyni się do usprawnienia procesu przeprowadzenia właściwej procedury administracyjnej w poszczególnych sprawach.

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku informuje, że od dnia 1 lipca 2021r. obowiązują formularze zawiadomień i wniosków określonych przez rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

 

Formularze obowiązujące od 01 lipca 2021r. dostępne są na stronie:

 

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-wnioskow-zgloszen-i-zawiadomien

 

 

UWAGA:

 1. W przypadku wypełnienia w generatorze danych dotyczących wniosku/zawiadomienia będzie można wydrukować, pobrać lub wysłać do właściwego organu ten wniosek / zawiadomienie, które będzie zgodne z tym wzorem.
 2. Wzory formularzy i wniosków gotowe do wydruku w formacie pdf znajdują się również na portalu e-budownictwo.gunb.gov.pl pod opisem każdego formularza.
 1. Do ZAWIADOMIENIA O TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH  (druk PB-12) należy dołączyć dodatkowo załącznik nr 1 załącznik 1 do zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót Szczegóły pliku
  Nazwa: zalacznik_nr1 do nowych druków rozpoczęcia bud..doc
  Opis: załącznik 1 do zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót
  Utworzono: 2022-02-21 14:14:02
  Data dodania: 2022-02-21 14:14:25
  Autor pliku: PINB
  Wprowadził/a: Blonka Dorota
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 2. Do ZAWIADOMIENIA O ZAKOŃCZENIU BUDOWY / WNIOSKU O WYDANIU POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU (do druku PB-16, PB16a, PB-17, PB-17a) należy dołączyć dodatkowo załącznik nr 2 załącznik 2 do zawiadomienia o zakończeniu budowy Szczegóły pliku
  Nazwa: zalacznik_nr2 do nowych druków.doc
  Opis: załącznik 2 do zawiadomienia o zakończeniu budowy
  Utworzono: 2022-02-21 14:15:23
  Data dodania: 2022-02-21 14:15:36
  Autor pliku: PINB
  Wprowadził/a: Blonka Dorota
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc

 

 

 


 

ARCHIWALNE WZORY DRUKÓW (obowiązujące od 19.09.2020 do 30.06.2021):

 

1._WZÓR_1_NOWY_od_19.09.2020._Zawiadomienie_o_rozpoczęciu_DO_BIP Szczegóły pliku
Nazwa: 1.N.Zawiadomienie o rozpoczęciu robót-obowiązuje od 19.09.2020r..docx
Opis: Zawiadomienie o rozpoczęciu robót-obowiązuje od 19.09.2020r
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-02-01 09:16:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blonka Dorota
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

2._WZÓR_2_NOWY_od_19.09.2020._Zawiadomienie_o_zakończeniu_robót_DO_BIP Szczegóły pliku
Nazwa: 2.N.Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego-obowiązuje od 19.09.2020r..docx
Opis: Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego-obowiązuje od 19.09.2020r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-02-01 09:16:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blonka Dorota
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

3._WZÓR_3_NOWY_od_19.09.2020._Wniosek_o_wydanie_pozwolenia_na_użytkowanie_DO_BIP Szczegóły pliku
Nazwa: 3.N.Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego-obowiązuje od 19.09.2020r..docx
Opis: Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego-obowiązuje od 19.09.2020r.
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-02-01 09:16:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Blonka Dorota
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx

4._WZÓR_4_NOWY_od_19.09.2020._Wniosek_o_wszczęcie_uproszczonego_postępowania_legalizacyjnego_DO_BIP Szczegóły pliku
Nazwa: 4._WZÓR_4_NOWY_od_19.09.2020._Wniosek_o_wszczęcie_uproszczonego_postępowania_legalizacyjnego_DO_BIP.doc
Opis: WZÓR 4 NOWY od 19.09.2020 Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego
Utworzono: 2020-11-30 00:03:15
Data dodania: 2020-12-04 12:26:16
Autor pliku: Brak Autora
Wprowadził/a: Blonka Dorota
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc

5._N.Informacja_wskazująca_kierownika_budowy_i_inspektora_nadzoru_inwestorskiego - od 19.09.2020. Szczegóły pliku
Nazwa: 5.N.Informacja_wskazująca_kierownika_budowy_i_inspektora_nadzoru_inwestorskiego-obowiązuje od 19.09.2020r..doc
Opis: Informacja_wskazująca_kierownika_budowy_i_inspektora_nadzoru_inwestorskiego-obowiązuje od 19.09.2020r.
Utworzono: 2021-04-16 15:26:08
Data dodania: 2021-04-16 15:20:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Zienkowska Monika
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc

6._N.Oświadczenie_projektantantów - od 19.09.2020. Szczegóły pliku
Nazwa: 6.N.Oświadczenie_projektantantów-obowiązuje od 19.09.2020r..doc
Opis: Oświadczenie_projektantantów-obowiązuje od 19.09.2020r.
Utworzono: 2021-04-16 15:25:45
Data dodania: 2021-04-16 15:20:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Zienkowska Monika
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 


 

ARCHIWALNE WZORY DRUKÓW (obowiązujące do 18.09.2020):

 

Rozpoczęcie robót

Zakończenie robót

Pozwolenie na użytkowanie

Inne druki