Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim

     Druki dostępne na stronie nie są wzorami obowiązującymi, a stanowią jedynie formularze informacyjne, zawierające zakres informacji i danych niezbędnych organowi nadzoru budowlanego do przeprowadzenia postępowania wynikającego z przepisów Prawa budowlanego.

    Dostarczenie wypełnionych w/w druków do tut. organu w formie zaproponowanej w w/w dokumentach przyczyni się do usprawnienia procesu przeprowadzenia właściwej procedury administracyjnej w poszczególnych sprawach.

 

UMIESZCZONE WZORY DRUKÓW DOKUMENTÓW MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY I POMOCNICZY

WZORY DRUKÓW OBOWIĄZUJĄCE OD 19.09.2020 r.:

 

1._WZÓR_1_NOWY_od_19.09.2020._Zawiadomienie_o_rozpoczęciu_DO_BIP
Szczegóły pliku
Nazwa: 1.N.Zawiadomienie o rozpoczęciu robót-obowiązuje od 19.09.2020r..docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-02-01 09:16:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Zienkowska Monika
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

2._WZÓR_2_NOWY_od_19.09.2020._Zawiadomienie_o_zakończeniu_robót_DO_BIP
Szczegóły pliku
Nazwa: 2.N.Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego-obowiązuje od 19.09.2020r..docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-02-01 09:16:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Zienkowska Monika
Rozmiar pliku: 0.03 MB
Rozszerzenie pliku: docx

3._WZÓR_3_NOWY_od_19.09.2020._Wniosek_o_wydanie_pozwolenia_na_użytkowanie_DO_BIP
Szczegóły pliku
Nazwa: 3.N.Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego-obowiązuje od 19.09.2020r..docx
Opis: Brak opisu
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2021-02-01 09:16:02
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Zienkowska Monika
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: docx

4._WZÓR_4_NOWY_od_19.09.2020._Wniosek_o_wszczęcie_uproszczonego_postępowania_legalizacyjnego_DO_BIP
Szczegóły pliku
Nazwa: 4._WZÓR_4_NOWY_od_19.09.2020._Wniosek_o_wszczęcie_uproszczonego_postępowania_legalizacyjnego_DO_BIP.doc
Opis: WZÓR 4 NOWY od 19.09.2020 Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego
Utworzono: 2020-11-30 00:03:15
Data dodania: 2020-12-04 12:26:16
Autor pliku: Brak Autora
Wprowadził/a: Blonka Dorota
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc

5._N.Informacja_wskazująca_kierownika_budowy_i_inspektora_nadzoru_inwestorskiego - od 19.09.2020.
Szczegóły pliku
Nazwa: 5.N.Informacja_wskazująca_kierownika_budowy_i_inspektora_nadzoru_inwestorskiego-obowiązuje od 19.09.2020r..doc
Opis: Informacja_wskazująca_kierownika_budowy_i_inspektora_nadzoru_inwestorskiego-obowiązuje od 19.09.2020r.
Utworzono: 2021-04-16 15:26:08
Data dodania: 2021-04-16 15:20:32
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Zienkowska Monika
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc

6._N.Oświadczenie_projektantantów - od 19.09.2020.
Szczegóły pliku
Nazwa: 6.N.Oświadczenie_projektantantów-obowiązuje od 19.09.2020r..doc
Opis: Oświadczenie_projektantantów-obowiązuje od 19.09.2020r.
Utworzono: 2021-04-16 15:25:45
Data dodania: 2021-04-16 15:20:38
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Zienkowska Monika
Rozmiar pliku: 0.04 MB
Rozszerzenie pliku: doc

 

 

ARCHIWALNE WZORY DRUKÓW (do 18.09.2020 r.) :

 

Rozpoczęcie robót

Zakończenie robót

Pozwolenie na użytkowanie

Inne druki