Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim

UWAGA: Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 1 do pisma WOP.771.2.1.2022 z dnia 17.01.2022.pdf
Opis: Deklaracja o źródłach ogrzewania
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-04 12:46:15
Autor pliku: GUNB
Wprowadził/a: Zienkowska Monika
Rozmiar pliku: 1.44 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

UWAGA: Deklaracja o źródłach ogrzewania budynków Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. nr 2 do pisma WOP.771.2.1.2022 z dnia 17.01.2022.pdf
Opis: Deklaracja o źródłach ogrzewania
Utworzono: Brak daty utworzenia
Data dodania: 2022-02-04 12:46:16
Autor pliku: GUNB
Wprowadził/a: Zienkowska Monika
Rozmiar pliku: 1.89 MB
Rozszerzenie pliku: pdf

 

 

 

KOMUNIKAT O ZMIANIE ADRESU SIEDZIBY PINB W POWIECIE STAROGARDZKIM

 

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ADRESU SIEDZIBY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
Z UL. MICKIEWICZA 9 NA UL. PADAREWSKIEGO 11 W STAROGARDZIE GDAŃSKIM,
OBSŁUGA PETENTÓW BĘDZIE W ZNACZNYM STOPNIU UTRUDNIONA
W OKRESIE OKOŁO 2 TYGODNI OD 23.06.2021 DO 09.07.2021.

ZA ZAISTNIAŁE NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY

 

 

 

 

 

 

 

Wyjaśnienia dla skrótów
art. -​ arykuł
Dz. U. - Dziennik Ustaw
e-PUAP -
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Nr - Numer
PINB -Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
pkt - punkt
poz. - pozycja
ust - ustęp

 


Komunikat nr 1/2020

z dnia 25 maja 2020 r.

 

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje, że od dnia 25 maja 2020r przywraca się możliwość osobistego załatwiania spraw w Inspektoracie w tym zapoznanie się z aktami spraw. Z dniem 24 maja 2020 r. rozpoczyna się bieg terminów administracyjnych zawieszonych lub nierozpoczętych z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

 

2. Zgodnie z § 12 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 878) przyjęcia interesantów podlegają ograniczeniu do zadań dotyczących:

-oddawania obiektów do użytkowania,

-postępowań administracyjnych,

-innych pilnych, z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa, spraw w których wniesienie wniosków, uwag, zastrzeżeń jest niemożliwe za pomocą ogólnie dostępnych środków komunikacji takich jak: poczta, poczta elektroniczna, e-puap, mail, fax, telefon, oraz których załatwienie wymaga osobistej wizyty interesanta w Inspektoracie.

 

3. Ze względu na stan zagrożenia, warunkiem osobistej wizyty jest uprzednie telefoniczne uzgodnienie jej terminu, posiadanie zabezpieczenia w postaci maseczki/innego zakrycia twarzy i nosa oraz jednorazowych rękawiczek oraz zdezynfekowanie rąk przy wejściu do Inspektoratu jak też podpisanie (dostępnego w Inspektoracie oraz na stronie: bip.starogard.gda.winb.gov.pl) pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury i nieobjęciu kwarantanną/nadzorem epidemiologicznym, oraz nieprzebywaniu w ostatnich 2 -tygodniach za granicą kraju – dotyczącym również domowników.

 

4. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje anulowania wizyty i konieczność ponownej rejestracji na inny termin.

 

5. Dla zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa, w tym dotyczących zachowania niezbędnych odległości na stanowisku możliwa jest obsługa jednej osoby.

 

6. We wszystkich sprawach prowadzonych przez PINB w Starogardzie Gdańskim można kontaktować się za pomocą poczty, poczty elektronicznej, e-puapu, telefonu, oraz złożenie odpowiedniego pisma do skrzynki umieszczonej przed wejściem w budynku Starostwa Powiatowego w  Starogardzie Gdańskim przy ul. Mickiewicza 9

 

7. Oświadczenie dla interesantów Szczegóły pliku
Nazwa: Oświadczenie dla interesantow.docx
Opis: Oświadczenie dla interesantów
Utworzono: 2019-07-20 08:23:47
Data dodania: 2020-07-20 08:24:14
Autor pliku: PINB Starogard
Wprowadził/a: Zienkowska Monika
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

/-/ Piotr Cychnerski

 


 

Dnia 9 marca 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku
o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200)

 

Zgodnie z nowymi przepisami m.in. zlikwidowano obowiązek sporządzania świadectwa dla domów budowanych na własny użytek.

 

Jest on natomiast wymagany od właścicieli, najemców, zarządców i osób posiadających spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu w przypadku sprzedaży, zbycia lub najmu budynku lub jego części, a także którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów.

 

Art. 3. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca w przypadku,
o którym mowa w art. 11 ust. 3, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla
budynku lub części budynku:
1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;
2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu;

3) wynajmowanego.

2. Właściciel lub zarządca budynku, którego powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej przekracza 250 m2 i w których dokonywana jest obsługa interesantów, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla tego budynku