Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim
DRUKI:

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

 

Wniosek

Wniosek

 

Upoważnienie do odbioru dokumentów

Upoważnienie do odbioru dokumentów

 

 

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów

 

W przypadku żądania uwierzytelnienia odpisów dokumentów, zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, trzeba uiścić opłatę skarbową od każdej pełnej lub zajętej strony w wysokości - 5,00 zł

 

Opłatę skarbową dokonuje się:

-gotówką w kasie Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim przy ulicy Gdańskiej 6,

-bezgotówkowo na konto Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim:

BANK SPÓŁDZIELCZY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

NUMER 94 8340 0001 0001 1400 2000 0001

z dopiskiem „OPŁATA SKARBOWA”