Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim

DRUKI:


Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

 

Oświadczenie kierownika budowy do pozwolenia na użytkowanie

Oświadczenie kierownika budowy do pozwolenia na użytkowanie

 

Zgłoszenia do inspekcji:

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny-zgłoszenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny-zgłoszenie

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej-zgłoszenie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej-zgłoszenieOświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag

 Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag

 

POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE

 

    Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego należy uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli:

  • na wzniesienie obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX, o których mowa w załączniku do ustawy - Prawo budowlane,
  • jeśli właściwy organ (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego) nałoży taki obowiązek: w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona - w przypadku samowoli budowlanej, gdy spełnione są warunki konieczne do jej zalegalizowania (art. 49 ust. 5 ustawy - Prawo budowlane), w decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego, jeżeli budowa została zakończona - w przypadku postępowania naprawczego (art. 51 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane),
  • przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (art. 55 ustawy - Prawo budowlane).