Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
www.epuap.gov.pl

Wyjaśnienia dla skrótów:
Dz. U. - Dziennik Ustaw
e-PUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Nr - Numer
poz. - pozycja


 
      Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz. U. z 2005r Nr 200 poz. 1651 informujemy, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.
 
Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl. Pieczę nad tym procesem sprawuje Departament do spraw Informatyzacji przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
 
      W celu złożenia wniosku za pomocą platformy ePUAP należy wykonać kolejno następujące działania:
 
1) dokonać rejestracji na www.epuap.gov.pl
 
2) zalogować się na www.epuap.gov.pl za pomocą uzyskanego loginu i hasła
 
3) na stronie głównej ePUAP przejść do zakładki "Katalog Usług" i wyszukać podmiot:  "Województwo Pomorskie" > "Powiat Starogardzki" >  "Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego"
 
4) po dokonaniu wyboru podmiotu pojawi się okno ze spisem dokumentów elektronicznych jakie można aktualnie przesyłać drogą cyfrową do danego urzędu. Po wybraniu interesującej pozycji oraz zaznaczeniu opcji "Szczegółowe Informacje" zostaną Państwo przekierowani do strony z opisem danego dokumentu
 
5) po wypełnieniu formularza ostatnim krokiem jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu