Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim

Podstawą prawną działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Starogardzkim jest zapis art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz art. 86 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 z późn. zm.).


Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 z późn. zm.),
- Artykuł 40 Ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872),
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 roku, nr 227, poz. 1505).