Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim

Komunikat nr PINB.021.1.2024

z dnia 5 stycznia 2024 r. 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych  w związku

z intensywnymi opadami śniegu

               Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim, w związku z obecnymi warunkami atmosferycznymi przypomina, że obowiązkiem właściciela lub zarządcy jest niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg, oraz zapewnienie (w razie konieczności) jego odśnieżenia. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób znajdujących się na ciągach komunikacyjnych przy budynku. Prace te musza być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

          Powyższe wynika z treści art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, który stanowi, że właściciel lub zarządca ma obowiązek zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkownie obiektu, w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt związanych z siłami natury, takich jak: intensywne opady atmosferyczne - które mogą spowodować bezpośrednie
zagrożenie uszkodzenia obiektu i sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bądź bezpieczeństwo mienia.

      Tutejszy organ, w celu uniknięcia powyższych zagrożeń, zwraca się do wszystkich zobowiązanych o przestrzeganie obowiązku wynikającego z powyższych przepisów, gdyż zgodnie z art. 91a ustawy − Prawo budowlane „Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolnościalbo pozbawienia wolności do roku.”

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r.
w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy dniami wolnymi od pracy wyznaczone zostały dni:

  • 2 listopada 2023 r. - za Narodowe Święto Niepodległości, które przypada
    w sobotę 11 listopada 2023 r.,
  • 2 stycznia 2024 r. - za Święto Trzech Króli, które przypada w sobotę 6 stycznia 2024 r.

Wobec powyższego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim w tych dniach będzie nieczynny.

 

 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim informuje, w związku z zakończeniem z dniem 28 lutego 2022 r. ograniczeń polegających na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, wprowadzonych w związku z trwaniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 25 lutego 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 473), uprzejmie informuję, co następuje: 

 

od dnia 1 marca 2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim powraca do normalnego trybu pracy. 

 

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) – 56-142-05

  • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim, ul. Padarewskiego 11, 83-200 Starogard Gdańki oraz 
  • wykorzystując platformę internetową ePUAP:  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (/re5eer002d/SkrytkaESP);
  • złożenie odpowiedniego pisma do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego w Starogardzie Gdańskim, ul. Padarewskiego 11, 83-200 Starogard Gdańki w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00-15.00. 

Apeluję o zrozumienie sytuacji. Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie. 

 

 

 

Komunikat - Dzień Przedsiębiorcy - porady w dniu 21 czerwca 2023r. Szczegóły pliku
Nazwa: Dzień Przedsiębiorcy w nadzorze budowlanym.docx
Opis: dzien przedsiebiorcy komunikat
Utworzono: 2023-06-19 11:37:30
Data dodania: 2023-06-19 11:37:42
Autor pliku: PINB
Wprowadził/a: Zienkowska Monika
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 

 

 

KOMUNIKAT O ZMIANIE ADRESU SIEDZIBY PINB W POWIECIE STAROGARDZKIM

 

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ADRESU SIEDZIBY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
Z UL. MICKIEWICZA 9 NA UL. PADEREWSKIEGO 11 W STAROGARDZIE GDAŃSKIM,
OBSŁUGA PETENTÓW BĘDZIE W ZNACZNYM STOPNIU UTRUDNIONA
W OKRESIE OKOŁO 2 TYGODNI OD 23.06.2021 DO 09.07.2021.

ZA ZAISTNIAŁE NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY

 

 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

w STAROGARDZIE GDAŃSKIM

ul. Paderewskiego 11
83-200 Starogard Gdański

tel. (0 58) 56 142 05
fax (0 58) 56 142 01

e-mail: pinb@starogard.gda.winb.gov.pl

 

NIP 592 187 17 55

REGON 191686526

 

GODZINY PRACY INSPEKTORATU:

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza działa w oparciu o platformę www.epuap.gov.pl

Więcej informacji na temat Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępnych jest tutaj.

 

 

Numer konta Inspektoratu:

Bank Millennium S.A.

Numer rachunku:  87116022020000000548961911

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wyjaśnienia dla skrótów:
art. -​ artykuł
PINB -Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
ust - ustęp
UE - Unia Europejska

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy ulicy Paderewskiego 11 w Starogardzie Gdańskim, kod pocztowy 83-200, adres e-mail: pinb@starogard.gda.winb.gov.pl, tel. 58 56 142 05,

-przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust 1 RODO w celu realizacji zadań ustawowych wynikających z przepisów Prawa budowlanego i innych przepisów określających kompetencje i tryb postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim,

-sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim to: adres e-mail: pinb@starogard.gda.winb.gov.pl, tel. 58 56 142 05,

-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa,

-posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do żądania cofnięcia zgody oraz do przenoszenia danych,

-przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO,

-w przypadku, gdy dane przekazywane są przez osobę, której dane dotyczą, to wówczas podanie danych przez Panią/Pana jest niezbędne w celu właściwej realizacji zadań i obowiązków PINB,

-w sytuacji, gdy dane pochodzą z innego źródła, źródłem tym jest pismo osoby trzeciej*/rejestry*/nie dotyczy*.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, chyba, że dane będą wykorzystane w celu realizacji zadań ustawowych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i w trakcie tego postępowania będą musiały zostać włączone inne podmioty.

Pani/Pana dane nie będą profilowane.

*niepotrzebne skreślić

link do zewnętrznego Serwisu Służby Cywilnej     link do serwisu - e-Budownictwo GUNB

logo PINB - 25 lat