Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim informuje, w związku z zakończeniem z dniem 28 lutego 2022 r. ograniczeń polegających na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, wprowadzonych w związku z trwaniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 25 lutego 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 473), uprzejmie informuję, co następuje: 

 

od dnia 1 marca 2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim powraca do normalnego trybu pracy. 

 

W sprawach pilnych niecierpiących zwłoki Mieszkańcy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerem: (58) – 56-142-05

  • listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim, ul. Padarewskiego 11, 83-200 Starogard Gdańki oraz 
  • wykorzystując platformę internetową ePUAP:  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (/re5eer002d/SkrytkaESP);
  • złożenie odpowiedniego pisma do sekretariatu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru budowlanego w Starogardzie Gdańskim, ul. Padarewskiego 11, 83-200 Starogard Gdańki w godzinach urzędowania tj. poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00-15.00. 

Apeluję o zrozumienie sytuacji. Proszę o korzystanie z rozwiązań, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie. 

 

 

 

Komunikat - Dzień Przedsiębiorcy - porady w dniu 21 czerwca 2023r. Szczegóły pliku
Nazwa: Dzień Przedsiębiorcy w nadzorze budowlanym.docx
Opis: dzien przedsiebiorcy komunikat
Utworzono: 2023-06-19 11:37:30
Data dodania: 2023-06-19 11:37:42
Autor pliku: PINB
Wprowadził/a: Zienkowska Monika
Rozmiar pliku: 0.01 MB
Rozszerzenie pliku: docx

 

 

 

 

KOMUNIKAT O ZMIANIE ADRESU SIEDZIBY PINB W POWIECIE STAROGARDZKIM

 

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ ADRESU SIEDZIBY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
Z UL. MICKIEWICZA 9 NA UL. PADEREWSKIEGO 11 W STAROGARDZIE GDAŃSKIM,
OBSŁUGA PETENTÓW BĘDZIE W ZNACZNYM STOPNIU UTRUDNIONA
W OKRESIE OKOŁO 2 TYGODNI OD 23.06.2021 DO 09.07.2021.

ZA ZAISTNIAŁE NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY

 

 

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

w STAROGARDZIE GDAŃSKIM

ul. Paderewskiego 11
83-200 Starogard Gdański

tel. (0 58) 56 142 05
fax (0 58) 56 142 01

e-mail: pinb@starogard.gda.winb.gov.pl

 

NIP 592 187 17 55

REGON 191686526

 

GODZINY PRACY INSPEKTORATU:

 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza działa w oparciu o platformę www.epuap.gov.pl

Więcej informacji na temat Elektronicznej Skrzynki Podawczej dostępnych jest tutaj.

 

 

Numer konta Inspektoratu:

Bank Millennium S.A.

Numer rachunku:  87116022020000000548961911

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Wyjaśnienia dla skrótów:
art. -​ artykuł
PINB -Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
RODO - Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
ust - ustęp
UE - Unia Europejska

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

-administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy ulicy Paderewskiego 11 w Starogardzie Gdańskim, kod pocztowy 83-200, adres e-mail: pinb@starogard.gda.winb.gov.pl, tel. 58 56 142 05,

-przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust 1 RODO w celu realizacji zadań ustawowych wynikających z przepisów Prawa budowlanego i innych przepisów określających kompetencje i tryb postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim,

-sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim to: adres e-mail: pinb@starogard.gda.winb.gov.pl, tel. 58 56 142 05,

-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa,

-posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do żądania cofnięcia zgody oraz do przenoszenia danych,

-przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO,

-w przypadku, gdy dane przekazywane są przez osobę, której dane dotyczą, to wówczas podanie danych przez Panią/Pana jest niezbędne w celu właściwej realizacji zadań i obowiązków PINB,

-w sytuacji, gdy dane pochodzą z innego źródła, źródłem tym jest pismo osoby trzeciej*/rejestry*/nie dotyczy*.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, chyba, że dane będą wykorzystane w celu realizacji zadań ustawowych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i w trakcie tego postępowania będą musiały zostać włączone inne podmioty.

Pani/Pana dane nie będą profilowane.

*niepotrzebne skreślić

link do zewnętrznego Serwisu Służby Cywilnej     link do serwisu - e-Budownictwo GUNB